Meervoudige intelligenties

Morgen geef ik workshops i.v.m een studiedag van de St. Christoffelscholen hier in Boxtel. Leerkrachten handvatten geven om in de lessen aandacht te besteden aan de meervoudige intelligenties van Howard Gardner- en dit in een les illustratie voor groep 1 en 2 toe te kunnen passen.

Gardner gaat ervan uit dat iedereen op zijn eigen manier leert en je daar in het onderwijs profijt van kunt hebben mits je alle intelligenties aan bod laat komen in je lessen, zodat ieder kind er iets van meepikt.

De meervoudige intelligenties zijn: verbaal-linguïstisch, visueel-ruimtelijk, logisch-mathematisch, muzikaal-ritmisch, lichamelijk-kinesthetisch, ecologisch-naturalistisch, interpersoonlijk en intrapersoonlijk. Een mondvol. En nu verder met tekenen…. Ik weet trouwens bijna zeker dat mijn visuele en verbale intelligenties hoog vertegenwoordigd zijn bij mij;)

Hier 1 van de 8:

Verbaal-linguistisch
Verbaal-linguistisch