Privacyverklaring

Contactgegevens

Carro.nl

Carro Lenselink

LifeCoach & Illustrator

Hoogheem 11

5283 BA Boxtel

06-21817037

carrolenselink@gmail.com

KvKnummer 17142150

Waarom heb ik jouw gegevens nodig?

Je persoonsgegevens heb ik nodig omdat jij gebruik maakt van mijn diensten. Zo kan ik je beter helpen.

Voor mij wel zo handig om te weten met wie ik werk en waar ik jouw factuur naartoe kan sturen.

En om je eventueel een nieuwsbrief of een of andere aanbieding toe te sturen als je op mijn mailinglijst staat.

Ik verwerk persoonsgegevens als ik daartoe wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.

Ook analyseer ik jouw gedrag op mijn website zodat ik deze kan verbeteren en mijn aanbod en producten af kan stemmen op jouw voorkeuren.

Gegevens die ik verwerk:

Persoonsgegevens:

-Voor-en achternaam

-Geslacht

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-Emailadres

-IPadres

-Gegevens over jouw activiteiten op mijn site

-Bankrekeningnummer

-Kvknummer

Online:

Ik ga altijd zorgvuldig met jouw gegevens om. Mijn computers en programma’s zijn beveiligd. Persoonsgegevens bewaar ik in een afgesloten archiefkast.

Ik maak gebruik van online programma’s zoals Dropbox en Icloud. Voor het verwerken van mijn illustraties is dat noodzakelijk, zo kan ik er altijd en overal bij. Het kan ook zijn dat er gegevens over jou in die illustraties staan. Maar alleen met jouw toestemming natuurlijk.

Ik maak digitale facturen in een digitaal boekhoudprogramma.

Cookies: Via mijn website wordt er een cookie geplaatst van WordPress als deel van de “Stats’ dienst. Ik gebruik deze dienst om te zien wie mijn site bezoekt en hoe vaak en op welke pagina’s wordt gekeken.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk op Veiliginternetten voor meer informatie hierover.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Basis persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zie persoonsgegevens) zullen maximaal 7 jaar worden bewaard.

De reden hiervoor is dat de belastingdienst vraagt om alles 7 jaar te bewaren. De gegevens worden na deze 7 jaar verwijderd en vernietigd.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Neem daarvoor contact met me op via mail of telefoon.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden op deze site en op het gebruik van mijn diensten.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of mijn diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Hou daarom regelmatig deze pagina in de gaten.

Bekijk ook mijn Algemene Voorwaarden.

Heb je nog vragen n.a.v. deze privacyverklaring?

Neem dan contact met mij op:

06-21817037 of carrolenselink@gmail.com

Hartelijke groet,
Carro (en Tonnie Privacy:)